Reklamačný protokol

TU si stiahnite reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ LIST

 

 

 

Predajca:

Quality shop s.r.o. , Budilova 2438/7, 180 00 Praha 8, IČ: 07054840 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 301201.

(provozovatel internetového obchodu nabytkománie.cz a nábytkománia.sk)

 

Provozovny a korespondenčné adresy:

Quality shop s.r.o. Ouvalova 554, 274 01 Slaný

 

 

Reklamujúci: Firma / meno + priezvisko a adresa

 

 

 

 

 

Spiatočná adresa pre zaslanie tovaru:

(Ak je zhodná s vyššie uvedenou, nevyplňujte!)

 

 

 

 

 

 

Kontaktná osoba:

Telefón / fax:

mobil:

E-mail:

 

 

REKLAMOVANÝ TOVAR:

 

 

 

DÁTUM NÁKUPU:
(Datum vystavení faktury)

 

ČÍSLO FAKTURY:

 

Výrobné číslo tovaru:

 

Podrobný popis závady:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie: (Oprava, zľava z ceny tovaru, výmena výrobku, vrátenie peňazí)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: __________________ Podpis zákazníka: ________________________________________

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodejce)

 

Jméno technika:

 

 

Vyjádření technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis technika: _________________________________________

 

 

Způsob vyřízení reklamace prodejcem:

 

Zboží vydáno kupujícímu: nové / opravené/neopravené **

 

Sleva EUR**

 

 

 

Vrácení kupní ceny EUR **

 

 

Datum: Podpis zákazníka:………………………………………………...

 

**) Nehodící se škrtněte!

 

 

 

Datum ukončení reklamačního řízení:

 

Jméno a příjmení osoby vyřizující reklamaci za prodejce :……………………………………………………………..

 

 

Podpis:……………………………………..