Odstúpenie od zmluvy

TU si môžete stiahnuť formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(Vyplňte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

 

- Adresát:

Quality Shop s.r.o.

Ouvalova 554

274 01 Slaný

info@nabytkomania.sk

- Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru:

 

 

- Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*)

 

- Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

- Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov

 

- Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (Iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

-Dátum

 

(*) * Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.